torsdag 3. januar 2008

Kurs i dissekering av gulpeboller og artsbestemmelse av spissmus- og smågnagerarter


Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, i samarbeid med Helge Grønlien, arrangerte et kurs i dissekering av gulpeboller med bruk av lut samt artsbestemmelse av hele dyr og kranierester. Kurset ble arrangert på Smestad ungdomsskole lørdag 17. november 2007.
Det deltok ca 15 personer på kurset, og kursleder var Jeroen van der Kooij.

Kurset begynte med at matter (matter med gulpeboller fra perleugle- og kattuglekasser) ble lagt i lutblanding (metoden er utarbeidet av Jan Obuch, Bratislava, Slovakia). Blanding fikk virke i ca 1 time før luten ble forsiktig skylt og vasket ut og skjelettmaterialet ble skilt fra pels, fjær og treverk ved bruk av vann og et finmasket såld. Framgangsmåten er framstilt i eget notat / vedlegg. Metoden var velegnet og skjelettmaterialet ble samlet opp i små esker som ble satt til tørk før vi begynte artsbestemmelsen. Jeroen van der Kooij har utarbeidet bestemmelsesnøkkel (Fauna nr 3 / 99) for spissmus- og smågnagerarter. Det er viktig at luteperioden ikke pågår for lenge fordi da vil alt av tenner løsne fra kjevene og artsbestemmelsen blir vanskeligere. Erfaringen fra denne artsbestemmelsen var at dette betinger at man gjør seg skikkelig kjent med bestemmelsesnøkkelen og de ulike artenes spesielle kjennetegn. Det burde være et eget kurs med kun artsbestemmelse av kraniedeler og at kursdeltakerne selv har arbeidet en del med dette på forhånd.
Det kan være enkelt å lage egne såld ved å kjøpe fineste metallnetting (fluenettingsstørrelse) og smelte den inn som bunn i en rund plastboks (kake- eller isboks). Bunnen skjærer man ut på forhånd. Den beste nettingen er allikevel av plast som påfører mindre skade på de små skjelettdelene.

Fra kurset ble ulike matter merket med nummer og samlet opp i poser (bruk zip-poser som har lukkemekanisme) for videre bestemmelse. Det er viktig at man ved slikt arbeid er svært systematisk og at matter og gulpeboller oppgis med nøyaktige kartreferanser (det er utarbeidet egne skjemaer for denne type artsbestemmelse – se vedlegg).

En annen viktig del av kurset var å artsbestemme hele dyr. Til kurset hadde Helge Grønlien samlet inn mange arter og hver gruppe fikk 5-6 arter å artsbestemme. Jeroen hadde og utarbeidet egne faktaark for artsbestemmelse av mange av artene som er aktuelle for Indre Østlandet.
Mer om kurset og prosjektet kan leses på hjemmesiden til naturhistorisk nettverk for Oppland.