mandag 17. september 2007

Søker mer kunnskap om istidsfaunaen


Det er etablert et samarbeid mellom Naturhistorisk nettverk for Oppland og Universitetet i Bergen i forhold til å formidle resultater fra forskningsprosjektet "Ice-age history of the Rondane 'dry valleys', central Scandinavia. Prosjektets hovedmål er å beskrive istidsforløpet i det nordøstlige av Oppland, og hvor det og legges særlig vekt på å inkludere aktive søk etter både pollen og sub-fossiler etter pattedyrarter. Dette er et stort og tverrfaglig prosjekt som kan kaste nytt lys over områdets siste 100 000 år lange historie.

Ett av prosjektets mål er å framskaffe nye funn av pattedyr fra faunaen som levde i Gudbrandsdalen og omliggende områder under siste istid. Sentralt i samarbeidet er også universitetsmuseet Bergen Museum som og har det nasjonale ansvaret for osteologi. Gjennom et samarbeid mellom paleozoologer og kvartærgeologer åpner det seg de beste forutsetninger for å gjøre nye funn.
Det ble gjennomført en befaring i ulike lokaliteter forrige uke (september 2007) for å vurdere både metoder og prioritering av lokaliteter for grundige undersøkelser neste år. Resultater fra neste års feltarbeid vil kortfattet beskrives på nettstedet www.naturhistorie.no
Bildet viser prosjektleder Dr. Svein O. Dahl fra UiB ved en av de kjente funnlokalitetene for ullhåret mammut i Gudbrandsdalen.


Ingen kommentarer: